Çözüm süreci ve siyam ikizleri

18.10.2014 12:13:56
A+ A-

 • Başlığı okuyan "çözüm süreciyle Siyam ikizlerinin ne alakası var?" diye düşünebilir.
 •  
 • Bana göre çok alakası var.
 •  
 • Bu alakayı kavramak için önce ikiz ve Siyam İkizi kavramları üzerinde özetle de olsa bilgi sahibi olmak gerekir.
 •  
 • Herkesin bildiği gibi "ikiz" aynı annenin karnında büyüyen ve aynı anda veya kısa aralıklarla dünyaya gelen çocuklar için üretilmiş bir kavramdır.
 •  
 • İkizin Türkçe anlamı da buna yakındır. İkisi bir arada doğan çocuk veya ikisi tamamen birbirine benzeyen eş olan şeyleri anlatır. 
 •  
 • Bu çocuklar tek yumurta ikizi veya çift yumurta ikizi olsalar da temel özellikleri birbirine benzemesi, tek yumurta ikizlerinin ise karakter, kişilik ve kimi yetenekler olarak birbirine tıpa tıp benzemesidir. Genelde ayrı ayrı doğarlar ve organları birbiriden bağımsızdır. Yani bunlar genel bilgiler.
 •  
 • Birde yazıma başlık olan birbirine tümüyle yapışık kardeşleri anlatan "Siyam ikizi" diye bir kavram vardır.  
 •  
 • "Siyam ikizi" kavramı eski "Siyam" yeni adı Tayland'a dünyaya gelen Siyamlı iki kardeş Çeng ve Eng'den akıllarda kalan bir kavramdır.
 •  
 • Çeng ve Eng'in diğer ikizlerden farkı yanal olarak bir arada olmaları.
 •  
 • Yani Çeng ve Eng diğer yapışık ikizlerden ayrı olarak bütün organları tam olan; ama birbirine yapışık doğan ikizler.
 •  
 • Ancak "Siyam ikizleri" kavramı çıkalı beri bibirine nasıl yapışık doğarsa doğsun bu ikizler için "Siyam ikizi" ortak tanım olmuş.
 •  
 • Çeng ve Eng'in hikayeleri uzun.
 •  
 • Birbiriyle yanal olarak olan bu ikizler birlikte farklı insanlara aşık olup onlarla evleniyorlar. Dört kişilik bir yatak odasında birlikte yaşıyorlar. Birlikte ticaret yapıyorlar. Eng'in on bir, Çeng'in on çocuğu oluyor. İkisi de aynı anda Çeng'in suçu yüzünden hapiste bile kalıyorlar. Yani Eng suçsuz olduğu halde Çeng'in cezasını çekmek zorunda kalıyor. Velhasıl oldukça uzun birlikte 'ama bazı yönlerden birbirinden bağımsız gelişen ve yaşanan' bir yaşamları oluyor ve ikisi de atmış üç yaşında yarım saat ara ile benzer rahatsızlıktan ölüyor. 
 •  
 • Uzatmayayım; yukarıda da yazdığım gibi "Siyam ikizi" kavramı bundan sonra kafa ve bedenlerinin bir bölümü birbirine yapışık doğan bütün ikizler için ortak tanım oluyor.
 •  
 • Yani Siyam ikizi tanımına girenlerin ortak özelliği aynı döl yatağında tek veya çift yumurtadan birlikte büyümeleridir.
 •  
 • Zaman zaman bu yapışık ikizlerin birbirinden ayrılması için operasyonlar yapılır. Ama bu operasyon sonucu ikizlerin yaşama şansı istatisklere göre yüzde beştir. Yani yapılan operasyonların yüzde doksan beşinde her iki ikiz de ölüyor. 
 •  
 • "Buraya kadar yazdıklarının çözüm süreci ile ne ilgisi var?" denebilir.
 •  
 • Bugün Radikal'deki "ÇÖZÜM SÜRECİ-BARIŞ-DEMOKRASİ-AKİLLER" başlıklı yazımın sonunda "biz bu sorunu çözeriz, yani Kürt sorununu çözeriz" iddiasıyla yola çıkanlara Yugoslavya örneğini hatırlatmıştım.
 •  
 • Ama o hatırlatmanın bir yanının eksik olduğunu düşünerek bu yazıyı yazma gereğini duydum.
 •  
 • Çünkü Yugoslayva örneğinde oradaki etnik kimlik farklılıklarının birbirinden ayrılıp ayrı devletler olarak ortaya çıkması çok kanlı olsa da olanaklı olmuş.
 •  
 • Yani orada çok kanlı ayrışma sürecinde Yugoslavya parçalandı ve birbirinden bağımsız devletler ortaya çıkabildi.
 •  
 • Ancak o devletleri; daha doğrusu farklı etnik kimliklerin Yugoslavya'daki durumuna bakınca her etnik kimliğin kendi içinde sosyal yaşamları olduğunu; gerek sosyal yaşam gerekse inanç yönünden ve hatta iş yönünden etnik kimliklerin ortaklıkları olmadığı görülür.
 •  
 • Yani benzetilirse aynı rahimde dünyaya gelen birbirinden 'görece' bağımsız ikizlere benzetilebilir. Tıpkı o ikizler gibi bu farklı etnik kimlikler sonunda farklı farklı devletler olabiliyor.
 •  
 • Türkiye'de Kürt ve Türk Halkına bakınca bunları gerçek Siyam ikizlerine benzetebilriz.
 •  
 • Çünkü yan yana da olsa birlikte sosyal, kültürel ve inanç olarak yoğun benzeşmeleri ve birlikleri vardır.
 •  
 • Yugoslavya'da bir Sırp'ın bir Boşnak veya başka etnik kimlikle evliliği, birlikte sosyal yaşam içinde olmaları neredeyse olanaksızsa; Türkiye'de Kürt ve Türklerin evliliği, sosyal yaşamda birlikteliği çok olağandır ve çok sık rastanır.
 •  
 • Bu olağan durum Kürtler ve Türkler arasında birbirinden kopulmaz akrabalık, iş ortaklığı ve bunlara temel olan bir sosyal temel ve kültürel ortaklıklar oluşturmuştur.
 •  
 • Buradan bakınca da yukarıda yazdığım Kürt ve Türk Halkı için "Siyam ikizi gibi" tanımı çok uygun düşüyor.
 •  
 • Bana göre bu Siyam ikizi özelliği olan halkı ayırma gayret ve operasyonlarının sonucunda her iki halkın yaşamlarının felakete dönüşme olasılığı çok büyüktür.
 •  
 • Buradan bakınca bu iki halkın pekala ÇENG ve ENG gibi 'kimi durumlarda birbirinden bağımsız veya birbirine eşit koşullarda' birlikte yaşam kurmaları ve bunun için çaba harcamak çok daha akılcıdır.
 •  
 • Yani "ÇÖZÜM SÜRECİNDE" tıpkı "Siyam ikizi" kavramının ortaya çıkmasına neden olan Çeng ve Eng'in hikayesinde olduğu gibi KÜRT ve TÜRK HALKININ birbirine yapışık ve birlikte yaşamının hedeflenmesi ve bu koşulları oluşturmada yoğunlaşılması doğru olacaktır.
 •  
 • Birilerinin bu iki halkı birbirine karşı kışkırtması veya siyasi körlükle bu iki halkı birbirinden ayırma gayretleri yukarıda Siyam ikizlerini ayırma operasyonu sonuçlarının istatisksel sonuçlarında verdiğim gibi yüzde doksan beş her iki halkın da 'ölümü' yani felaketine yol açabilir yani bu olasılığın gerçekleşme ihtimali çok büyüktür.
 •  
 • Umarım ve dilerim başta Kürt sorununun çözümü iddiasıyla "ÇÖZÜM SÜRECİNE" soyunanlar ve bu konuda fikri olduğunu söyleyen veya iddia eden herkes bu gerçeğin farkındadır.
 •  
 • Umarım bu gerçeğin farkında olan herkes 'önceliğinin başta Kobane ve Kobane ile dayanışma ve Kobane'nin Işid'e teslim olmaması için destek olmak üzere yaşanan herşeyi' doğru ve anlaşılır bir dille Kürt Türk Alevi Sünni seksen milyona yaklaşan Türkiye Halkına anlatmanın ve bu gerçeklerde çoğalmanın niçin gerekli olduğuna farkına varması olduğunu biliyordur.
 •  
 • Yani Kobane'yi umursamamanın çözüm sürecini hiç umursamamak olduğunun farkındadır.
 •  
 • Umarım Türkiye'yi yöneten iktidarın muktedirleri yukarıda yazdığım gerçeklerin seksen milyona yaklaşan Türkiye Halkına anlatabilmek için mutlaka demokratik bir ortamının gerekli olduğununun mutlaka farkına varıp "yeni güvenlik önlemi" adı altındaki yasa teklifinden vazgeçerler ve '2011 balkon konuşmalarında' vaat edilen bir ortamı yaratmaya yönelirler.
 •  
 • Ve Kürt Türk Alevi Sünni seksen milyona yaklaşan Türkiye Halkının geleceğini riske atmayı değil; gerçekten doğru politikalarla "ÇÖZÜM SÜRECİNİN" doğru sonuca ulaşmasını politika olarak seçerler.
 •  
 • Eğer doğru politikaları; yani demokratik bir ortamda bu sorunun görüşülüp tartışılmasını sağlayacak uygulamaları göz ardı edip yine de "çözüm süreci" demeye ve halkın umutlarıyla oynamaya devam ederlerse bilsinler ki; bu yanlış politikaların sonucunda 'elde' sorunu çözülecek ve yönetilecek bir ülkenin kalmama olasılığının gerçekleşmesi hepsinin, hepimizin felaketi olacaktır.
 •                             

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.