Şiirler: M. İbn Arabî'den (d.1165 - v.1240)

05.10.2014 10:11:28
A+ A-

"Allah'tan başkasına dua eder mi sadık insan! / Allah'tan başkasıyla mı konuşur o? /

Hayır ! Sadece Allah ile konuşur, başkasını aramaz / Bu nedenle her durumda ve halde doğru söyler /

Dua ettiğinde O'na dua eder yalnız / O başkasına katılmayan bir duacı /

Yaratan yarattığını var eder / Sürekli ve yeni bir şekilde /

Keşke görebilseydin ! O'nunla var olan hiçbir şey / Yaratıcı değildir

Benzerlerin perdeleri engeller / O'nun her an yeniden yarattığı gerçeğini "

(Muhyiddin İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, 16. cilt, sayfa: 29-30; Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul-2011)

 

"Öyle bir sırra tahsis edildim ki bir ben bilirim / Bir de şeriatte uyduğumuz kişi /

Peygamber, yani Allah'ın peygamberi ve en hayırlı insan / Şeriatta ona tabi oluruz hepimiz" (a.g.e., 16. cilt, sayfa:37-38)

 

"Allah biliyor ki O'nu bilmiyorum ben / Kendini bilmek bilmemek demek olan nasıl bilinir  ki? /

Ben var olarak bildim O'nu, sınırlamaz / Hiçbir nitelik Hak diye veya halk tafsil etmez O'nu /

O'nu bilmem O'na dair bir hayret "  (a.g.e., 16. cilt, sayfa:38)

 

"Gözlerimizde nur bulunmasaydı / Ya da kalplerimizde; karanlıklar içinde koşardık /

Allah en büyük ! Büyük olan benim varlık ilkem / Dünyada ve ölümden sonra"  (a.g.e., 16. cilt, sayfa: 57)

 

"Her ne kadar yaşlı olsam bile / Bir çocuk aklına sahibim ben"  (a.g.e., 16.cilt, sayfa:60)

"Zilletle kapanmadı secdeye / Sadece aslına döndü secdede"  (a.g.e., 16.cilt, sayfa:84)

 

"Allah'ın arzı geniş / Kime dar ise bedbahttır o /

Darlığın sebebi hilaf / Sen O'nunla ol dönüş O'na" (a.g.e., 16. cilt, sayfa:90)

 

"Bilmediğin bir şeyi atma bir yana / Ya da sana uymayan hitabı reddetme" (a.g.e., 16. cilt, sayfa:98)

"Hoş bir hayat yaşadım yaşadıkça / Ne afetten ne zarardan korktum artık !" (a.g.e., 16. cilt, sayfa:103

 

"Yaptıkları işlerle sevinenler için düşünme / Yaptıkları işlerde bir payları yok onların /

Onlar insanlarca övülmeyi severler / Fiilden onlara ait olan yokluk ve yitirme" (a.g.e., 16. cilt, sayfa: 196)

 

"Varlıklarımız O'nun isimleri, başka değil / O kendinde işlerde hükmeder ve tafsil eder" (a.g.e., 16. cilt, sayfa: 205)

"Kahrım emrimin aynı, çünkü ben / emir verdiğimde kahır sahibi olurum"  (a.g.e., 16. cilt, sayfa: 262)

"Hakikat kendisinde ayrışmış / Âlemde hayır ve kötülük diye" (a.g.e., 16.cilt, sayfa: 320)

 

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.